Studier i Sverige

De allra flesta som går en högskoleförberedande linje väljer sedan att studera vidare på en högskola. Ungefär 80% går och väljer en högskola i Sverige. De resterande procenten väljer att plugga och studera utomlands. Som du säkert förstår krävs det lite annat för att komma in på en utbildning utomlands. Svårighetsgraden är högre ju finare skolan är. Ett exempel på en eftertraktad högskola i England är Oxford som är extremt svår att komma in på. I Sverige finns det vissa gymnasieskolor som undervisar på internationellt sätt samt har alla lektioner på engelska. Det gör att man får internationella högskolepoäng och kan lättare söka in till en utbildning utomlands.

Många fina utbildningar i Sverige

Nog talat om utbildningar utomlands, här ska det handla om utbildningar i vårt land, Sverige. I Sverige finns det två fina läkarlinjer, en i Stockholm och en i Göteborg. Det finns givetvis fler men dessa är de två största. I Stockholm heter läkarlinjer Karolinska Institutet och i Göteborg heter det Sahlgrenska Institutet. Sedan finns det en kock högskola som är känd även utomlands som heter Grythyttan och ligger även i samma stad, Grythyttan.

Betygssystemet i Sverige

I Sverige har vi ett relativt nytt betygssystem. Förr i tiden var det ett system som var 1-5, då 5 var högsta betyget och 1 var underkänt. Innan dess var det IG-MVG. Det står för icke godkänt, godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt. Idag har vi betygssystemet A-F. A är högsta betyg och F är underkänt. I betygskriterierna finns det endast A, C, E. För att få B eller D så måste man ligga mellan E  och C eller C och E. Exempelvis i matematik så finns det till exempel 13 kriterier man måste klara av för att gå godkänt. Om man har alla kriterier uppfyllda till C nivå har man ett C i betyg. Om det är så att du har mer än hälften av kriterierna ifyllda till A nivå får du ett B i slutbetyg. Skulle det vara så att du har alla kriterier uppfyllda till A förutom ett som du inte har ifyllt något, inte ens till E. Då får du underkänt i slutbetyg, det vill säga F. Om du har alla kriterier ifyllda till A förutom ett som du har ifyllt till E, då får du D i slutbetyg fast du ligger på A nivå i övervägande del. Detta gör att det är extremt svårt att få ett högt betyg i skolan och gör det orättvist om man kanske har vissa svårigheter i skolan.

För att komma in på ett gymnasium samt högskola tar man in på meritpoäng. På vissa gymnasier och högskolor tar man även in på teoretiska prov, praktiska prov eller intervjuer. På grundskolan räknar man merit utifrån sina betyg i de olika ämnena. För ett E får man 10 poäng, D får man 12,5 poäng, C får man 15 poäng, B får man 17,5 poäng och A får man hela 20 poäng. Ett F ger inga poäng alls. Om man har A i alla sina ämnen på grundskolan får man 340 i merit.