Kunskapskällan

Kunskapskällan

Kunskapskällan

Det finns en skola i Herrljunga som heter Kunskapskällan. Det är en gymnasieskola som alla andra har olika inriktningar för eleverna att välja. Deras vision är att i den lilla skolans miljö ska det finnas empati och förståelse samt att miljön ska vara vänskaplig. Detta skapar i sin tur självförtroende samt framtidstro. Lärandet på gymnasiet utgår ifrån individens behov vilket innebär att alla elever får ett enskilt program om hur den ska lägga upp läsåret efter sina förmågor och tid. Eleven jobbar även i små grupper och fokuserar på helheten. De finns vetenskapliga studier på att elever lär sig bättre i smågrupper där även eleverna kan få mer hjälp av läraren vilket de allra flesta behöver. Utlärningen sak vara förberedd så att eleven kan använda sig av framtidens nationella samt internationella kunskapsbehov. Även för bygdens och landets traditionella företagande och det praktiska arbetet med tanke på att man kan gå många olika inriktningar. Skolan är uppdaterad på teknisk nivå samt pedagogisk nivå så man kan erbjuda en utbildning som är vitt i verkligheten och att man ska vara förberedd för studier på universitet i Sverige och andra ställen i världen.

Start

Fyra värdeord

Skolan har fyra värdeord som de står fast vid och även står för. Det första är entreprenörskap vilket innebär att eleven ska få lära sig att ta vara på sin kreativitet samt att få kunskap om hur eleven kan använda sig av sin kreativitet. Exempelvis starta eget företag eller genomföra olika sorters projekt. Det andra värdeordet som skolan följer är internationellt fokus. Det innebär att man som elev ska lära sig att få en god bild av branschen man har satt sig in i, både hemma och borta. Man får lära sig att samarbeta med andra människor och företag i andra länder vilket ger en erfarenhet och berikar en. Det ger eleven även ett vidare perspektiv samt ett stort och lärorikt försprång i ens framtida studier och utmaningar. Miljön är skolans tredje värdeord och innebär att vi alla på skolan och runt om kring många hjälpas år att skapa en hållbar utveckling för oss själva samt generationer som kommer ta över efter oss. Det sista av de fyra värdeorden för skolan är retorik, vilket innebär att eleven med framgång ska kunna presentera sig själv och andra samt ens egna åsikter på ett väl övertygande sätt så man kan få andra att få en bild om hur man är som person på ett snabbt och smidigt sätt.

 

Både yrkes- och högskoleförberedande linjer

Som sagt så är Kunskapskällan en gymnasieskola som har många olika linjer. Linjerna på skolan är bygg – och anläggning, ekonomi, el – och energi, humanistiska, introduktion, lärlingsutbildningar, naturvetenskap, restaurang – och livsmedel, samhällsvetenskap, teknik och industritekniska. I alla dessa linjer kan man välja en inriktning, antingen ung företagsamhet eller specialidrott fotboll. Som du säkert märker på alla dessa inriktningar så är vissa yrkesförberedande linjer och vissa är universitetsförberedande. Det innebär att om du väljer en yrkesförberedande linje så är du färdig att gå direkt ut i arbetslivet efter gymnasiet. Väljer du en högskoleförberedande linje är för förberedd för att läsa högskola efter gymnasiet.